Es tracta de l’oroneta cuablanca, la carregada, el mosquiter pàl·lid i la busquereta emmascarada

El Grup Au d’Ornitologia, que té la seua base d’operacions a La Casa Penya, realitza l’anellament científic d’ocells en la Marjal d’Almardà-Almenara amb regularitat des de principis de 2015. Concretament, en la Finca de Penya, una reserva de fauna silvestre custodiada per Acció Ecologista-Agró.

Oroneta cuablanca (Delichon urbicum) / Pascual Monferrer.

Des de desembre de 2020 a juny de 2021, el Grup Au d’Ornitologia ha dut a terme 370 anellaments més en la Marjal d’Almardà, dels quals 305 corresponen a noves anelles col·locades i 65 han sigut recuperacions d’ocells ja anellats. En este període relativament llarg que analitzem s’han succeït la culminació de la hivernada, el pas primaveral d’aus cap als seus llocs de cria als països europeus al nord de la península Ibèrica i l’inici de la cria en la zona en la qual ens trobem.

Durant este període analitzat cal destacar que s’han afegit quatre noves espècies a la llista d’espècies anellades en l’estació de la Finca de Penya, arribant així fins a les 56. Les noves espècies anellades són l’oroneta cuablanca (Delichon urbicum), la carregada (Glareola pratincola), el mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) i la busquereta emmascarada (Sylvia hortensis). Es tracta de quatre espècies que, malgrat estar presents en la marjal en època de cria o de pas, fins ara encara no havien entrat en les xarxes.

Carregada (Glareola pratincola).

Pel que respecta al període d’hivernada, destaca l’abundància registrada de mosquiters comuns (Phylloscopus collybita) amb un total de 115 nous anellaments i 13 recuperacions. També han destacat els teuladins de canyar (Emberiza schoeniclus), amb 4 anellaments més; els pit-rojos (Erithacus rubecula), amb un nou anellament i 6 recuperacions; i els teixidors (Remiz pendulinus), amb 9 anellaments.

En el pas primaveral cal citar per la seua abundància al mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus), amb un total de 17 nous anellaments, i a la xitxarra dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), amb 8 anellaments. I també una gran varietat d’espècies: papamosques blanquet (Ficedula hypoleuca), papamosques gris (Muscicapa striata), cua-roja reial (Phoenicurus phoenicurus), busquereta de garriga (Sylvia cantillans), vulgar (Sylvia communis), emmascarada, de casquet (Sylvia atricapilla) i capnegra (Sylvia melanocephala). Com a nota destacable, assenyalar el primerenc pas de la xitxarra dels joncs, que es va produir el 16 de febrer.

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli).

Quant a la cria, és destacable la gran quantitat de xitxarres mostatxudes (Acrocephalus melanopogon) anellades, amb un total de 30 pollets. De xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus), fins al 30 de juny, s’han anellat 6 pollets, de rossinyol bord (Cettia cetti) 2; i de gafarró (Serinus serinus) un.

Finalment, pel que respecta a les recuperacions, destaquen les 20 de xitxarra mostatxuda. Crida l’atenció el cas d’una femella anellada a la Marjal d’Almardà pel Grup Au d’Ornitologia el 5 de juliol de 2017, any en el qual va nàixer. Des de llavors, l’hem recuperat en 8 ocasions. Destacar també que durant el període analitzat s’han recuperat 15 xitxarres de canyar. Algunes d’elles eren aus anellades per nosaltres en 2018 i que des de llavors han tornat per la zona, atés que algunes les hem recuperat fins a cinc ocasions.

Busquereta emmascarada (Sylvia hortensis).

També s’han produït algunes recuperacions de mosquiter comú, el més antic de 2019; de rossinyol bord, destacant la d’una femella anellada el 24 d’octubre de 2017, any en el qual va nàixer, i una altra femella anellada com a adulta el 23 d’agots de 2018 i recuperada fins a un total de 15 ocasions; de pit-roig, destacant un anellat el 2 de novembre de 2018, nascut eixe any i que des de llavors ens ha vingut visitant tots els anys en època hivernal, havent sigut recuperat en un total de 7 ocasions; i, finalment, cal destacar la recuperació el 16 de febrer d’una femella adulta de blauet (Alcedo atthis) amb anella alemanya (remitent DEW, Wilhelmshaven, Helgoland).

A continuació reproduïm una taula amb la relació d’ocells anellats i recuperats en estos set mesos:

Pepe Carmona, Grup Au d’Ornitologia.

Share