El Planeta i els seus recursos són finits. I l’aigua no és una excepció a esta regla. Pel bé de les nostres marjals, fonts i rius ho hem d’assumir ja.

Read More