Una de les característiques més curioses dels parotets és la seua romàntica còpula, durant la qual el mascle i la femella s’unixen formant un cor.

Read More