La font de Quart

La font de Quart.

La Font de Quart és un espai on l´aflorament de les aigües       subterrànies provinents del riu Palància crea una llacuna que s´ha convertit en un lloc clau a la Vall de Segó.

La seua importància es coneguda des d´època aràbiga quan es creà un sistema de sèquies que permetia distribuir l´aigua a tota la Vall, fins arribar a la marjal i acabar a la mar.

En aquesta eixida parlarem del cicle de l´aigua, descobrirem el que és un brollador natural i coneixerem com s´han distribuit les aigues a la Vall de Segó, tot açò amb un recorregut que ens permetrà conèixer sèquies, molins i sistars com a patrimoni cultural i els seus habitants com a patrimoni natural

Share