El calfament global, paradoxalment, també incrementa i incrementarà encara més l’aparició d’intenses borrasques de neu i onades de fred

La relació directa amb el Canvi Climàtic d’un esdeveniment meteorològic concret, com és el cas de la borrasca Filomena, és complexa d’establir. Però, segons tots els models, els fenòmens meteorològics extrems com Filomena seran més intensos i freqüents per l’Emergència Climàtica que ja patim, per culpa del continu alliberament de gasos amb efecte d’hivernacle provocat per l’acció humana.

De fet, durant els darrers anys, estos episodis es succeïxen cada cop amb més freqüència i virulència. A principi de l’any passat, per exemple, vam sofrir el pas de la borrasca Glòria, pràcticament encadenada a la DANA (Depressió Aïllada a Nivells Alts) de finals de 2019. I este 2021 l’hem encetat a la península Ibèrica amb Filomena, una ona de fred i dues borrasques més, Hortènsia i Ignasi, que ens han portat vent, molt de vent.

Com han constatat ja els científics, el calfament global està afectant els patrons de circulació dels corrents atmosfèrics de la Terra: el calfament de l’estratosfera ha generat un canvi de la circulació del vòrtex àrtic i l’afebliment del corrent en jet. El resultat d’açò és l’arribada de fronts molt freds a latituds més al sud de l’habitual que, en trobar-se amb masses d’aire més càlides i humides, generen intenses borrasques i onades de fred.

De fet, borrasques com Filomena no són cap senyal que el calfament global s’estiga revertint o aturant. Tot el contrari: els últims 6 anys han sigut els més càlids al nostre Planeta des que tenim registres (1880), sent 2020 el més càlid a Europa dels darrers 140 anys. I, malgrat la reducció de les emissions pels confinaments per a combatre la pandèmia del coronavirus, la concentració de CO2 en l’atmosfera va créixer l’any passat fins a aconseguir nous rècords.

La ciència és clara: ens dirigim cap a una ruleta climàtica en la qual els esdeveniments meteorològics extrems seran cada vegada més freqüents i severs. I, si volem reduir les probabilitats de patir contínuament onades de calor, de fred, sequeres, incendis, pluges torrencials, inundacions, fortes nevades, vendavals huracanats i temporals marítims extrems, cal aplicar mesures urgents ja per a adaptar-nos, mitigar i combatre el Canvi Climàtic.

Ens juguem el nostre futur. O actuem ara o haurem d’aprendre a sobreviure en un Planeta amb un clima cada cop més inestable i hostil. Esperem, però, que Filomena impulse a la classe política a aprovar Lleis i mesures, urgents i concretes, a l’altura del moment històric que vivim per a poder mitigar i frenar esta ruleta climàtica.

Miguel Crespo Roig.

Share