És un projecte que pretén fomentar la participació ciutadana, la presa de decisions col·lectives consensuades i conscienciar mediambientalment als adolescents de Sagunt.

Consisteix en tres sessions. La primera sessió teòrica és un procés participatiu per a prendre decisions. Així cada grup farà un anàlisi de l´ecosistema escollit i de les accions que s’hi podrien dur a terme. A la segona sessió, passem a l’acció! Realitzarem una acció a l´ecosistema treballat. I a la tercera sessió, tornem a l’ aula, per establir conclusions amb la finalitat de trasmetre-les a la resta de la població.

Així els estudiants participen en la conservació del ecosistemes amb plantacions o accions de millora en diferents espais naturals de Sagunt.

Aquest projecte es desenvolupa amb la col·laboració de l’ Ajuntament de Sagunt.

Més informació ací.

Share