L’observatori meteorològic de Sagunt-Corinto va començar a registrar dades el 24 de novembre de 2008. Al cap de deu anys comença a tindre una sèrie interessant, encara que per a reunir una sèrie concloent de cara a la pluja caldran vint anys més.

Aquest és el resum que ja ens permet fer de les característiques del clima de Sagunt-Corinto:

El climograma ens mostra un típic clima mediterrani, amb hiverns suaus i estius no extremats, però molt marcats per la humitat i les altes temperatures nocturnes. Quant a les pluges, el predomini dels tres mesos de tardor és clar, amb el màxim a novembre. Els segueix la primavera (amb març molt destacat), l’hivern i finalment l’estiu. La pluja mitjana del període ha estat de només 374 litres per metre quadrat (o mm), bastant per sota dels 450 mm que se li suposen.

La temperatura mitjana ha estat de 17,8ºC. Però, veiem com al llarg dels deu anys de la sèrie ha tendit a pujar i, molt especialment, des de 2014 (l’any més càlid de la sèrie i, probablement, el més càlid des de fa molts anys). Això es reflecteix també a les dades per al País Valencià: els darrers quatre anys (encara no figura 2018) han estat els més càlids dels darrers 78 anys, cosa que evidentment marca un increment notable de les temperatures. De fet, des del mínim a principis dels anys 70, veien una tendència a l’increment amb dos escalons ascendents clars: en 1994 i el recent de 2014.

La sèrie de pluges anuals ens confirma que estem en un clima radicalment mediterrani, caracteritzat per una tremenda irregularitat. Les situacions de pluja són anòmales i això porta al fet que un excés de normalitat, d’anticiclons i fronts de l’oest, ens porte a episodis de sequera. Veiem al diagrama de barres com té forma d’U, amb majors pluges al principi i al final. Els dos anys més secs, 2013 i 2014 (un bienni nefast), a penes van superar els 200 mm, enfront dels vora 600 de 2009.

Però, si mirem els interanuals mes a mes, veiem que hi hagueren períodes de 12 mesos en què la pluja a penes va superar els 100 mm, valors autènticament esteparis. Ara estem en bona ratxa, en els 500 mm anuals, però sense cap garantia de no tornar a la penúria.

Respecte a situacions d’alerta, tota la comarca i en especial Sagunt-Corinto destaca per l’alta freqüència de temporals de vent de mestral (nord-oest). El detall de nivells d’alerta d’aquests deu anys mostra com en 160 dies es va arribar als 70 km/h de ratxa, i en 32 es van superar els 90 km/h. Per contra, tota la resta de possibles situacions d’alerta van ser escasses. Com a fenòmens més rellevants del període destaquen els 43,6ºC que es van assolir el 27 d’agost de 2010, i els 146 km/h a què va arribar una ratxa de vent el 14 de gener d’aquell mateix any.

Vorem si els propers anys confirmen o matisen aquestes tendències.

Rafael Armengot.

Share