Resum de l’anellament d’ocells a la Finca de Penya de la Marjal d’Almardà-Almenara en els últims tres mesos

El Grup Au d’Ornitologia, que té la seua base d’operacions a La Casa Penya, realitza l’anellament científic d’ocells en la Marjal d’Almardà-Almenara amb regularitat des de principis de 2015. Concretament, en la Finca de Penya, una reserva de fauna silvestre custodiada per Acció Ecologista-Agró.

Des de llavors s’han realitzat un total de 3.291 anellaments, dels quals 2.674 es corresponen amb noves anelles col·locades i 617 són recuperacions d’ocells que ja estaven anellats. Els ocells anellats fins al moment corresponen a 52 espècies diferents, la majoria passeriformes.

En els últims tres mesos (setembre, octubre i novembre de 2020) s’han dut a terme 278 anellaments. D’ells, 238 són nous anellaments i 40 són recuperacions. Sent un total de 20 les espècies anellades en el període de la tardor.

Durant estos mesos s’han succeït el pas tardorenc d’ocells transsaharians i presaharians, volant cap als seus llocs d’hivernada, i l’arribada dels hivernants, que tindrem amb nosaltres fins al pròxim mes de febrer.

Xitxarra mostatxuda (Acrocephalus melanopogon).

Els transsaharians són migradors de mitjana distància. O siga, que migren des de zones temperades de l’hemisferi nord a zones temperades de l’hemisferi sud, recorrent prop de 5.000 quilòmetres en cadascun dels dos viatges que fan cada any. I els presaharians són migradors de curta distància: migren des del nord al sud d’Europa, recorrent entre 2.000 i 3.000 quilòmetres en cada viatge.

En el pas tardorenc de 2020 ha destacat, com sempre, el gran nombre de xitxarres de canyar (Acrocephalus scirphaceus) anellades. Concretament, un total de 80 dels anellaments realitzats. I també el de blauets (Alcedo attis), amb 12 anellaments, i el de pit-blaus (Luscinia svecica), amb 9 anellaments.

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita).

De l’inici de la hivernada hem de destacar l’arribada, a partir d’octubre, dels mosquiters comuns (Phylloscopus collybita), amb 57 anellaments; els teuladins de canyar (Emberiza schoeniclus), amb 13 anellaments; els pit-rojos (Erithacus rubecula), amb 8 anellaments; i els tords (Turdus philomelos), amb 2 anellaments.

És especialment cridanera la quantitat de teuladins de canyar anellats esta tardor. Des que es va iniciar l’anellament en la Marjal d’Almardà a principis de 2015 fins ara, s’han anellat un total de 34 exemplars d’esta espècie, dels quals 13 d’ells corresponen al passat mes de novembre. Sense anar més lluny, l’any passat es va anellar un sol exemplar.

Mascle i femella de teuladí de canyar (Emberiza schoeniclus).

Pel que respecta a les espècies residents (les que viuen tot l’any a la marjal), destacar també el gran nombre de rossinyols bords (Cettia cetti) anellats (55) i de xitxarres mostatxudes (Acrocephalus melanopogon) (25). Entre les aus no passeriformes, cal destacar l’anellament de dos gomets (Ixobrychus minutus).

Finalment, pel que respecta a les recuperacions realitzades (control d’individus anellats amb anterioritat), destacar les d’un pit-roig, anellat el 21 de novembre de 2018 i recuperat el 9 de novembre de 2020; la d’un rossinyol bord, que havia sigut anellat per nosaltres el 24 d’octubre de 2017 i hem recuperat el 9 de novembre de 2020 (més de tres anys després); I la d’un rossinyol bord, que va ser anellat el 12 d’octubre de 2018 i que hem recuperat fins a deu ocasions, l’última el 9 de novembre.

Rossinyol bord (Cettia cetti).

A continuació reproduïm una taula amb la relació total d’ocells anellats i recuperats durant els mesos de setembre, octubre i novembre:

Pepe Carmona, Grup Au d’Ornitologia.

Share